platdakonder.jpgplatdakboven.jpgSelv om det allerede fins mange fallsikringssystemer for flate tak på markedet, skiller dette systemet seg ut ved hvor enkelt det er.
Det har lav vekt og er enkelt å montere.

RSS-systemet for flate tak er sertifisert i henhold til europeisk standard EN 13374 klasse A.

A-blad for flate tak
A-blad for flate tak inneholder avtaler for å begrense den fallfaren takarbeidere på flate tak utsettes for. Her anbefales rekkverk (kollektiv sikring) som går langt utover bruk av personlig verneutstyr. Se på flytskjemaene som er tatt med i A-bladet. Arbeidstilsynet kontrollerer strengt om disse etterkommes. Av flytskjemaene framgår det at det i svært mange tilfelle kreves bruk av rekkverk.

Dette RSS-systemet er en løsning som har sitt utspring i de kollektive forholdsreglene som nevnes i A-bladet for flate tak.

> Documentation